Měřidla


Data na této stránce jsou průběžně aktualizována, což signalizuje zelená kontrolka nad měřidly. V případě výpadku přenosu dat měřidla neukazují a barva kontrolky se změní na červenou. K doplnění chybějících dat dojde vždy po obnovení datového přenosu. Vzhledem k tomu, že srážkoměr není vyhříván, jsou při celodenních teplotách pod bodem mrazu údaje o srážkách doplňovány se zpožděním cca 48 hodin. Grafy zobrazované v bublině nápovědy u jednotlivých měřidel zachycují průběh měřené veličiny za posledních 24 hodin. Detailně si je můžete prohlédnout pod odkazem Grafy.
Pokud se vám tato stránka zobrazí jen částečně nebo s chybami, aktualizujte si laskavě svůj prohlížeč. Tato stránka využívá metodu Canvas API a nedá se správně zobrazit ve starších prohlížečích, zejména Internet Explorer 8 a nižších.


Poslední aktualizace: 22. 7. 2024 0:20:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)