Statistika dat naměřených meteorologickou stanicí

Tabulka obsahuje přehled a základní statistiku dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření dne 21.04.2015, tj. nepřetržitě po dobu 3323 dní a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazena, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy po ukončení meteorologického dne, tj. nejpozději následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě teplot pod bodem mrazu srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.

Pro zobrazení požadovaných hodnot klikněte na příslušné tlačítko v rozbalovacím menu nad tabulkou. Políčko v levém rohu tabulky slouží pro výběr zobrazovaného období (den/sezóna), za které mají být data zobrazována, uprostřed je menu pro výběr zobrazované veličiny a vpravo si lze zvolit příslušnou jednotku měření.

Verze skriptu: 2.0
Autor skriptu: David A. Jamieson (daj(at)findmyinbox.co.uk), překlad Ing. Miloš Jiřík

Poslední aktualizace: 26. 5. 2024 19:35:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)