Graf naměřených hodnot za posledních 10 dní

Stránka zobrazuje v grafické podobě hlavní údaje naměřené touto meteorologickou stanicí za posledních 10 dní (240 hodin). Data grafu jsou vzorkována v intervalu 5 minut a graf je v prohlížeči automaticky v tomto intervalu rovněž obnovován. Pouze v případě výpadku přenosu dat stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace a k doplnění chybějících dat dojde vždy po obnovení datového přenosu. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené.

Poslední aktualizace: 22. 7. 2024 0:35:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)